Thomas Rehbein Galerie

Burst yellow - William Anastasi

William Anastasi
Burst yellow, 2017

Gelbe Wachskreide auf Fotokarton /
yellow wax crayon on photo carton
152,5 x 163,5 cm